[1]
Sobków, A. 2001. Zdzisław Dąbrowski, Franciszek Kulpiński, Pedagogika opiekuńcza - historia, teoria, terminologia, Olsztyn 2000, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, ss. 118. Biuletyn Historii Wychowania. 13/14 (luty 2001), 60–62. DOI:https://doi.org/10.14746/bhw.2001.13.14.9.