[1]
Rudnicka, W. 2001. Domus et Familia - ideały życia rodzinnego, red. Ilona Błaszczyki Juliusz Jundziłł, Bydgoszcz 2000, ss. 107. Biuletyn Historii Wychowania. 13/14 (luty 2001), 62–64. DOI:https://doi.org/10.14746/bhw.2001.13.14.10.