[1]
Apanel, D.A. 2001. Historycy wychowania II Rzeczypospolitej, praca zbiorowa pod redakcją Władysławy Szulakiewicz, Studio Wydawnicze Familia, Warszawa 2000, ss. 192. Biuletyn Historii Wychowania. 13/14 (luty 2001), 64–67. DOI:https://doi.org/10.14746/bhw.2001.13.14.11.