[1]
Gulczyńska, J. 2001. Inspiracje dla współczesnej edukacji w dydaktyce Drugiej Rzeczypospolitej, pod red. Danuty Dryndy, Katowice 2000, ss. 130. Biuletyn Historii Wychowania. 13/14 (luty 2001), 67–69. DOI:https://doi.org/10.14746/bhw.2001.13.14.12.