[1]
Jakubiak, K. 2001. Juliusz Jundziłł, Wzorce i modele wychowania w rodzinie rzymskiej w okresie III w. p.n.e. - III w. n.e., Bydgoszcz 2001, ss. 321. Biuletyn Historii Wychowania. 13/14 (luty 2001), 69–70. DOI:https://doi.org/10.14746/bhw.2001.13.14.13.