[1]
Paruzel, E. 2001. Jan Konefał, Działalność społeczno-polityczna Aleksandra Zawadzkiego (Ojca Prokopa) w Królestwie Polskim 1876-1917, Lublin 2000, ss. 205. Biuletyn Historii Wychowania. 13/14 (luty 2001), 70–72. DOI:https://doi.org/10.14746/bhw.2001.13.14.14.