[1]
Błaszczyk, I. 2001. Aldona Ossowska, Moralistyka okresu Wczesnego Cesarstwa Rzymskiego wobec problemów wychowania w rodzinie, Bydgoszcz 2001, ss. 220. Biuletyn Historii Wychowania. 13/14 (luty 2001), 72–74. DOI:https://doi.org/10.14746/bhw.2001.13.14.15.