[1]
Biniecki, K. 2001. Partnerka - Matka - Opiekunka. Status kobiety w dziejach nowożytnych od XVI do XX wieku, pod redakcją Krzysztofa Jakubiaka, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Bydgoszcz 2000, ss. 585. Biuletyn Historii Wychowania. 13/14 (luty 2001), 76–78. DOI:https://doi.org/10.14746/bhw.2001.13.14.17.