[1]
Szulakiewicz, W. 2001. Urszula Perkowska, Jubileusze Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydawnictwo i Drukarnia Secesja, Kraków 2000, ss. 394. Biuletyn Historii Wychowania. 13/14 (luty 2001), 78–81. DOI:https://doi.org/10.14746/bhw.2001.13.14.18.