[1]
Karłowska, G. 2001. Zygmunt Ruta, Jan Ryś, Dzieje I Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie do 1939 roku, Kraków 1999, s. 259. Biuletyn Historii Wychowania. 13/14 (luty 2001), 81–82. DOI:https://doi.org/10.14746/bhw.2001.13.14.19.