[1]
Pacyno, J. 2001. Henryk Sławiński, Wychowanie prorodzinne według pedagogów katolickich Drugiej Rzeczypospolitej, Wyd. Fundacja Pomocy Antyk „Wydawnictwo Antyk - Marcin Dybowski”, Warszawa 2000. Biuletyn Historii Wychowania. 13/14 (luty 2001), 83–84. DOI:https://doi.org/10.14746/bhw.2001.13.14.20.