[1]
Kabzińska, Łucja 2001. Sławomir Sztobryn, Polskie badania nad myślą pedagogiczną w latach 1900 -1939 w świetle czasopiśmiennictwa. Ujęcie metahistoryczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2000, ss. 341. Biuletyn Historii Wychowania. 13/14 (luty 2001), 85–91. DOI:https://doi.org/10.14746/bhw.2001.13.14.21.