[1]
Szulakiewicz, W. 2001. Włodzimierz Tyburski, Myśl etyczna w Polsce od XVI do XIX wieku, Toruń 2000, ss. 578. Biuletyn Historii Wychowania. 13/14 (luty 2001), 91–93. DOI:https://doi.org/10.14746/bhw.2001.13.14.22.