[1]
Żołądź-Strzelczyk, D. 2001. Lech Mokrzecki, Wokół staropolskiej nauki i oświaty, Wydawnictwo Gdańskie, Gdańsk 2001, ss. 486. Biuletyn Historii Wychowania. 13/14 (luty 2001), 93–94. DOI:https://doi.org/10.14746/bhw.2001.13.14.23.