[1]
Spadło, A. 2001. Pedagogika Nowego Wychowania w Polsce u schyłku XIX i w pierwszej połowie XX wieku, pod red. Andrzeja Meissnera i Czesława Majorka, „Galicja i jej dziedzictwo” Tom 14, Wyd. WSP w Rzeszowie, Rzeszów 2000, ss. 445. Biuletyn Historii Wychowania. 13/14 (luty 2001), 94–95. DOI:https://doi.org/10.14746/bhw.2001.13.14.24.