[1]
Szymczak, M. 2001. Prawa dziecka, deklaracje i rzeczywistość, pod red. Jadwigi Bińczyckiej, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 1999,ss. 269. Biuletyn Historii Wychowania. 13/14 (luty 2001), 96. DOI:https://doi.org/10.14746/bhw.2001.13.14.25.