[1]
Głowacka-Sobiech, E. 2001. Bibliografia historii wychowania (druki zwarte wydane w Polsce w latach 1999-2000). Biuletyn Historii Wychowania. 13/14 (luty 2001), 97–99. DOI:https://doi.org/10.14746/bhw.2001.13.14.26.