[1]
Gulczyńska, J. 2001. „Oświata i szkoła narodów bez państwa w Europie Środkowej i Wschodniej (XIX-XX wiek)”. Biuletyn Historii Wychowania. 13/14 (luty 2001), 103–105. DOI:https://doi.org/10.14746/bhw.2001.13.14.29.