[1]
Ostrowski, T. 2015. Ks. Adam Orczyk, Zarys historii szkolnictwa i myśli pedagogicznej, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2008, ss. 359. Biuletyn Historii Wychowania. 33 (luty 2015), 166-170. DOI:https://doi.org/10.14746/bhw.2015.33.13.