[1]
Roll, L. 2014. Plan jenajski Petera Petersena jako przykład szkoły ukształtowanej na wartościach rodzinnych. Biuletyn Historii Wychowania. 32 (luty 2014), 73-88. DOI:https://doi.org/10.14746/bhw.2014.32.5.