[1]
Kędzia, P. 2014. Kierunki działalności sportowo-oświatowej i kulturalnej Łódzkiego Klubu Sportowego w Drugiej Rzeczypospolitej. Biuletyn Historii Wychowania. 32 (luty 2014), 89-108. DOI:https://doi.org/10.14746/bhw.2014.32.6.