[1]
Nowak-Kluczyński, K. 2014. Konferencja międzynarodowa Koncepcja Planu Daltońskiego w edukacji elementarnej – wiedza i praktyka 19 listopada 2014 roku. Biuletyn Historii Wychowania. 32 (luty 2014), 158–161. DOI:https://doi.org/10.14746/bhw.2014.32.13.