[1]
Gołdyn, P. 2014. II Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa, Światopoglądowo- społeczne koncepcje wychowania i edukacji akademickiego Lublina, Lublin 7–8 listopada 2014. Biuletyn Historii Wychowania. 32 (luty 2014), 161–165. DOI:https://doi.org/10.14746/bhw.2014.32.14.