[1]
Brzeziński, W. 2014. Qualia bona in coniuge sunt quaerenda. Zalecenia na temat wyboru żony w świetle średniowiecznych traktatów o wychowaniu (na przykładzie De regimine principum Idziego Rzymianina). Biuletyn Historii Wychowania. 31 (mar. 2014), 17-27. DOI:https://doi.org/10.14746/bhw.2014.31.2.