[1]
Ratajczak, K. 2014. Geneza i rozwój szkolnego ustawodawstwa Kościoła w epoce średniowiecza (rekonesans). Biuletyn Historii Wychowania. 31 (mar. 2014), 29–49. DOI:https://doi.org/10.14746/bhw.2014.31.3.