[1]
Graczyk, W. 2014. Okoliczności powstania oraz przejawy działalności religijnej i kulturowej jezuitów w Płocku w XVII i XVIII wieku. Biuletyn Historii Wychowania. 31 (mar. 2014), 51–83. DOI:https://doi.org/10.14746/bhw.2014.31.4.