[1]
Nawrot-Borowska, M. 2014. Mamki – najemne karmicielki w świetle literatury poradnikowej z drugiej połowy XIX i początku XX wieku. Biuletyn Historii Wychowania. 31 (mar. 2014), 85–111. DOI:https://doi.org/10.14746/bhw.2014.31.6.