[1]
Grabowska, D. 2014. Tradycje i obyczaje szkolne w „pamięci” nauczycieli oraz uczniów na terenie zaboru austriackiego. Biuletyn Historii Wychowania. 31 (mar. 2014), 177–189. DOI:https://doi.org/10.14746/bhw.2014.31.10.