[1]
Ratajczak, K. 2014. Karol Wielki – cesarz reformator. W 1200 rocznicę śmierci. Biuletyn Historii Wychowania. 31 (mar. 2014), 229-238. DOI:https://doi.org/10.14746/bhw.2014.31.13.