[1]
Głowacka-Sobiech, E. 2014. Wiesława Korzeniowska, Myśl pedagogiczna na przestrzeni wieków. Chronologiczny słownik biograficzny, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2011, ss. 254. Biuletyn Historii Wychowania. 31 (mar. 2014), 239-241. DOI:https://doi.org/10.14746/bhw.2014.31.14.