[1]
Hofman, M. 2002. Rola i miejsce kobiety w edukacji i kulturze polskiej, Tom 2, pod. red. Wiesława Jamrożka i Doroty Żołądź-Strzelczyk, Wydawnictwo Instytutu Historii UAM, Poznań 2001, ss. 336. Biuletyn Historii Wychowania. 15/16 (mar. 2002), 103-105. DOI:https://doi.org/10.14746/bhw.2002.15.16.20.