[1]
Apanel, D. 2009. Rola instytucji pozarządowych w opiece nad dzieckiem na Pomorzu Środkowym w latach 1945–1975 – zarys problemu. Biuletyn Historii Wychowania. 25 (mar. 2009), 117-132. DOI:https://doi.org/10.14746/bhw.2009.25.8.