[1]
Żołądź-Strzelczyk, D. 2009. Kazimierz Puchowski, Jezuickie kolegia szlacheckie Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Studium z dziejów edukacji elit, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007, ss. 636. Biuletyn Historii Wychowania. 25 (mar. 2009), 157–159. DOI:https://doi.org/10.14746/bhw.2009.25.12.