[1]
Kabacińska, K. 2009. Polityka oświatowa w Polsce w XX wieku. Historyczne tradycje i współczesne zagrożenia, pod red. Ilony Kość i Elżbiety Magiery, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, ss. 184. Biuletyn Historii Wychowania. 25 (mar. 2009), 172–176. DOI:https://doi.org/10.14746/bhw.2009.25.17.