[1]
Nowak-Kluczyński, K. 2009. Dorota Źołądź-Strzelczyk, Katarzyna Kabacińska (red.), Dawne zabawy dziecięce, Wydawnictwo DiG & Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach, Kielce – Warszawa 2008, ss. 72. Biuletyn Historii Wychowania. 25 (mar. 2009), 176–178. DOI:https://doi.org/10.14746/bhw.2009.25.18.