[1]
Kabacińska, K. 2009. Władysława Szulakiewicz, Historia wychowania w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, Warszawa 2007, ss. 47. Biuletyn Historii Wychowania. 25 (mar. 2009), 180–181. DOI:https://doi.org/10.14746/bhw.2009.25.20.