[1]
Ratajczak, K. 2007. Ustawodawstwo szkolne soborów od XII do pierwszej połowy XIV w. i początki jego recepcji w średniowiecznej Polsce - zarys problemu. Biuletyn Historii Wychowania. 23 (mar. 2007), 7-19. DOI:https://doi.org/10.14746/bhw.2007.23.1.