[1]
Meissner, A. 2007. Edukacja młodzieży chłopskiej w Galicji doby autonomicznej. Biuletyn Historii Wychowania. 23 (mar. 2007), 21-33. DOI:https://doi.org/10.14746/bhw.2007.23.2.