[1]
Grzybowski, R. 2007. Odradzanie się harcerstwa polskiego po 1956 r. i próby włączenia go w struktury systemu wychowawczego szkoły. Biuletyn Historii Wychowania. 23 (mar. 2007), 35–46. DOI:https://doi.org/10.14746/bhw.2007.23.3.