[1]
Gulczyńska, J. 2007. Kontrowersje wokół struktury ustrójowo-organizacyjnej i programowej szkolnictwa średniego ogólnokształcącego w Polsce w latach 1944-1948. Biuletyn Historii Wychowania. 23 (mar. 2007), 47-61. DOI:https://doi.org/10.14746/bhw.2007.23.4.