[1]
Kaczmarek, K. 2010. Źródła do dziejów szkół dominikanów poznańskich w dobie nowożytnej. Biuletyn Historii Wychowania. 26 (mar. 2010), 59-68. DOI:https://doi.org/10.14746/bhw.2010.26.4.