[1]
Jakubiak, K. 2007. Kazimierz Puchowski, Jezuickie kolegia szlacheckie Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Studium z dziejów edukacji elit, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007, ss. 636. Biuletyn Historii Wychowania. 23 (mar. 2007), 137-138. DOI:https://doi.org/10.14746/bhw.2007.23.26.