[1]
Gruca, A. 2007. Bibliografía historii wychowania, szkolnictwa i myśli pedagogicznej w Polsce za rok 2005 (z uzupełnieniami za lata poprzednie). Biuletyn Historii Wychowania. 23 (mar. 2007), 139–198. DOI:https://doi.org/10.14746/bhw.2007.23.27.