[1]
Paszkowska, A. 2007. Sprawozdanie z uroczystej sesji nt. „Lech Mokrzecki - 50 lat w służbie historii nauki, kultury i edukacji” zorganizowanej przez Zakład Historii Nauki, Oświaty i Wychowania Instytutu Pedagogiki UG w dniu 28 lutego 2007 r. Biuletyn Historii Wychowania. 23 (mar. 2007), 201-203. DOI:https://doi.org/10.14746/bhw.2007.23.29.