[1]
Nowicka, A. 2010. Pedagogika moralna Immanuela Kanta jako wyraz wychowania do odpowiedzialności. Biuletyn Historii Wychowania. 26 (mar. 2010), 87-100. DOI:https://doi.org/10.14746/bhw.2010.26.7.