[1]
Brenk, M. 2010. Aleksandra Siedlaczek-Szwed, Działalność opiekuńcza towarzystw dobroczynnych na Wileńszczyźnie w Drugiej Rzeczypospolitej, Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2009, ss. 288. Biuletyn Historii Wychowania. 26 (mar. 2010), 142-144. DOI:https://doi.org/10.14746/bhw.2010.26.16.