[1]
Glowacka-Sobiech, E. 2008. Badania regionalne w historii wychowania - problemy metodologiczne. Biuletyn Historii Wychowania. 24 (mar. 2008), 7-12. DOI:https://doi.org/10.14746/bhw.2008.24.1.