[1]
Markiewiczowa, H. 2008. Jan Wnęk, Polska myśl pedagogiczna 1795-1863, Kraków 2007, ss. 295 Wyd. MCDM. Biuletyn Historii Wychowania. 24 (mar. 2008), 184-185. DOI:https://doi.org/10.14746/bhw.2008.24.19.