[1]
Wałęga, A. 2008. W służbie historii nauki, kultury i edukacji Księga pamiątkowa dedykowana Prof. Lechowi Mokrzeckiemu z okazji Jubileuszu pięćdziesięciolecia pracy zawodowej, pod red. R. Grzybowskiego i T. Maliszewskiego, wyd. II poprawione i uzupełnione, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego i Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008, ss. 497. Biuletyn Historii Wychowania. 24 (mar. 2008), 186-189. DOI:https://doi.org/10.14746/bhw.2008.24.20.