[1]
Gruca, A. 2008. Bibliografía historii wychowania, szkolnictwa i myśli pedagogicznej w Polsce za rok 2006 (z uzupełnieniami za lata poprzednie). Biuletyn Historii Wychowania. 24 (mar. 2008), 197-252. DOI:https://doi.org/10.14746/bhw.2008.24.23.